Syfte

Denna integrigetspolicy gäller diskussionssystemet “Prorenata Forum” (“Forum”, “Webbplatsen”) som drivs av Prorenata AB. Syftet med denna informationstext är att berätta hur vi behandlar dina personuppgifter samt vad vi använder dem till. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Personuppgiftsansvarig

Prorenata AB, org. nr. 556827-5555, Skeppsbron 30 11133 Stockholm (“Prorenata”, “vi”, “oss”, “vår”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in och behandlar när du använder forumet. Prorenata behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig som användare.

Kontakt

Har du frågor kring integritets- och dataskydd och vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på epost dataskyddsombud@prorenata.se

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats och samlar in data när du deltar i forumet genom att läsa, skriva och utvärdera innehållet som delas här.
Här följer några exempel på personuppgifter som vi behandlar:

 • Besökta sidor på webbplatsen
 • IP address
 • Epost
 • Användarnamn
 • Namn
 • Organisationstillhörighet
 • Yrkesroll
 • Inlägg, kommentarer och andra interaktioner på webbplatsen

Efter registrering och postning registrerar vi IP-adressen som data härstammar från. Vi kan också behålla serverloggar som inkluderar IP-adressen för varje begäran till vår server.

Vad använder vi din information till?

All information som vi samlar in från dig kan användas på något av följande sätt:

 • För att anpassa din upplevelse — din information hjälper oss att bättre svara på dina individuella behov.
 • För att förbättra våra tjänster, som till exempel Prorenata Journal, Prorenata Forum — vi strävar kontinuerligt efter att förbättra våra tjänster baserat på den information och feedback vi får från dig.
 • För att förbättra kundservice — din information hjälper oss att mer effektivt svara på dina kundtjänstförfrågningar och supportbehov.
 • För att skicka periodiska e-postmeddelanden — E-postadressen du anger kan användas för att skicka information, notifikationer som du begär om ändringar av ämnen eller som svar på ditt användarnamn, svara på förfrågningar och/eller andra förfrågningar eller frågor.
 • För att automatiskt uppdatera användares förtroendenivå. Om du upplever att din förtroendenivå är felaktig kan du kontakta oss. Här kan du läsa mer om automatiserade beslut.

Hur skyddar vi din information?

Vi genomför olika säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information när du skriver in, skickar in eller får åtkomst till din personliga information.

Vad är vår datalagringspolicy?

Vi förbehåller oss rätten:

 • Spara serverloggar som innehåller IP-adressen för alla förfrågningar till denna server högst 90 dagar.
 • Behålla IP-adresserna som är kopplade till registrerade användare och deras inlägg högst fem år.

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) så har du ett antal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Nedan har vi kort beskrivit vilka rättigheter du har. Du kan alltid vända dig till oss på prorenata@prorenata.se för att utöva dina rättigheter.

 • Rätt till registerutdrag. Detta innebär att du får tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse. Detta innebär att du kan begära att dina personuppgifter skall rättas i de fall uppgifterna är felaktiga. Om du hittar någon information om dig som inte stämmer i systemet kan du oftast korrigera det själv under dina inställningar.
 • Rätt till radering. Detta innebär att du har rätt att begära anonymisering eller radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • Du har rätt att inge klagomål. Detta innebär att du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (datainspektionen.se).
 • Rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att sedan kunna överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Använder vi cookies?

Ja. Cookies är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör överför till din dators hårddisk genom din webbläsare (om du tillåter det). Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att känna igen din webbläsare och koppla den till ditt registrerade konto om du har ett registrerat konto. Du kan se en lista av webbplatsens cookies här. Webplatsen använder endast nödvändiga cookies.

Visar vi någon information till externa parter?

Vi säljer inte, handlar eller överför på annat sätt din personliga identifierbara information till externa parter. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats, bedriva vår verksamhet eller serva dig så länge dessa parter går med på att hålla denna information konfidentiell. Vi kan också släppa din information när vi anser att utgivningen är lämplig för att följa lagen, verkställa vår webbplatspolicy eller skydda våra eller andra rättigheter, egendom eller säkerhet. Icke-personligt identifierbar besökarinformation kan emellertid tillhandahållas andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Tredjepartslänkar

Ibland kan vi, efter eget gottfinnande, inkludera eller erbjuda tredje parts produkter eller tjänster på vår webbplats. Dessa tredje parts webbplatser har separata och oberoende sekretesspolicy. Vi har därför inget ansvar eller ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Vi försöker ändå skydda vår webbplats integritet och välkomnar all feedback om dessa webbplatser.

Ditt samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy för webbplatsen.

Ändringar av vår integritetspolicy

Om vi ​​beslutar att ändra vår integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar på denna sida.

Detta dokument är licensierat genom CC-BY-SA (Creative Commons Attribution-ShareAlike). Den uppdaterades senast den 30 april 2020.